نسا - 🧡 نسا (تركمانستان)

نسا متن سوره

نسا متن سوره

[قیمه نثار]طرز تهیه قیمه نثار اصل و بی نظیر با نکات سر آشپز

نسا سوره نساء/متن

نسأ

نسا Category:Nisa, Turkmenistan

نسا ترجمه ی

متن سوره نساء

نسا اجمل مؤخرات

نسا معنی اسم

معنی اسم نِسا نام نِسا به چه معناست

نسا ترجمه ی

نسا Category:Nisa, Turkmenistan

نسا صور بنات

ترجمه ی کامل سوره ی نسا

و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم; و گواهی خدا در این باره، کافی است! و کسی که از خانه خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیرون رود، سپس مرگ او را دریابد، مسلماً پاداشش بر خداست؛ و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.

  • ۱۲۷ و اگر زنى از شوهر خويش بيم ناسازگارى يا رويگردانى داشته باشد، بر آن دو گناهى نيست كه از راه صلح با يكديگر، به آشتى گرايند؛ كه سازش بهتر است.

  • سایت این ترجمه را در آدرس مشاهده کنید.
2022 blog.gotradio.com